Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zdanění sportovců 2018

15.05.2018
Jak se změní zdanění sportovců od roku 2018?

Dosud sportovci zdaňovali dle výkladu Generálního finančního ředitelství, a sice příjmy sportovce, který vykonává nezávislé povolání bez živnostenského oprávnění, podléhají zdanění v rámci jiných příjmů uvedených v ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen ZDP). Tzn., že k tomuto příjmu byla možnost uplatnit paušální výdaje dle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP, tj. 40 % s maximálně omezenou výší 400 000 Kč.

Poté, co Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí ze dne 13.7.2017 pod sp.zn. 6 Afs 278/2016 – 54, vydalo GFŘ dne 25.7.2017 „Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců“. Toto sdělení je zveřejněno na stránkách daňové správy a obsahuje následující informace:

Finanční správa na základě tohoto rozsudku přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců, zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 ZDP buď jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 ZDP výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) ZDP, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 ZDP výdaje ve výši 40 %.