Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zákon o prokazování původu majetku se chystá..

29.10.2014
Od roku 2016 prokazování původu majetku?
Od roku 2016 by měla mít finanční správa možnost nařídit poplatníkům doložení nabytí majetku. Pokud bude mít finanční správa podezření, že nárůst majetku neodpovídá příjmům poplatníka, bude moci vyzvat poplatníka k prokázání nabytí majetku. V současné době vyzvat poplatníka nemůže. Toto by se nemělo týkat všech poplatníků, pouze u poplatníků, kteří mají rozdíl mezi nabytým majetkem a příjmy 10 mil. Kč. Jedná se dokonce o tom, že by tato hranice měla být vyšší, a sice 20 mil. Kč. Účinným nástrojem bude prohlášení o majetku, kterým poplatník přizná svůj majetek a dále se nebude moci vymlouvat, že ho nabyl již dříve. Toto byla častá námitka poplatníků, ale od roku 2016 budou muset doložit nabytí majetku, pokud nedoloží, tak mu bude majetek dodaněn. Navíc mu bude účtováno penále ve výši až 100%.