Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Většina přiznání od 01.01.2015 elektronicky..

19.02.2015
Pokuta 2.000 Kč za nesplnění povinnosti elektronického podání!
Od 01.01.2014 byla stanovena povinnost podávat daňová přiznání a hlášení k DPH výhradně elektronicky s výjimkou některých fyzických osob.

Od 01.01.2015 se rozšiřuje povinnost elektronického podávání daňových přiznání a dalších písemností na finanční úřady všem subjektům, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku. To se týká všech právnických osob a dále fyzických osob advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců, kteří mají datovou schránku zřízenu ze zákona. Dále pak fyzických osob, kteří si zřídili schránku dobrovolně.

Těm subjektů, kteří neučiní podání elektronicky ačkoli měli povinnost je učinit, bude vyměřena pokuta 2.000 Kč dle § 247 daňového řádu!