Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Uplatnění daňových odpočtů pro živnostníky uplatňující paušální výdaje.

02.02.2017
Kdy si budou moci uplatnit živnostníci slevy na dani?
Poslanecká sněmovna schválila novelu daňových předpisů, kde se mění podmínky pro uplatnění paušálních výdajů a souvztažně s tím se umožňuje odpočet slevy na dani na manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti pro poplatníky, kteří uplatňují tyto výdaje. Odpočet by mělo být možno uplatnit již za zdaňovací období 2017.Negativní změnou v této novel je omezení paušálních výdajů:- U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z ostatního podnikání řemeslného, kde lze uplatnit výdaje na úrovni 80 % příjmů, je maximální možný odpočet 1,6 mil. Kč. Po novele bude pouze 800 tis. Kč.- U živností spadajících do výdajů na úrovni 60 % příjmů se absolutní výše odpočtu uplatněných procentem z příjmů má omezit na 1,2 mil. Kč. Po novele bude pouze 600 tis. Kč.- U činností s 40% výdaji je dán strop pro absolutní výši odpočtu 800 tis. Kč. Po novele bude pouze 400 tis. Kč.- U pronájmu s 30% výdaji je dán strop pro absolutní výši odpočtu 600 tis. Kč. Po novele bude pouze 300 tis. Kč.Pozitivní změnou je však možnost uplatnění slevy na dani na manžela / manželku bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně 24 840 Kč a daňového zvýhodnění na děti.