Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Úleva pro fotovoltaiky při solárním odvodu

28.09.2014
Výrobci energie ze slunečního záření mohou využít ustanovení daňového řádu..
Některé výrobce energie ze slunečního záření postihl solární odvod tak, že nemohli dostát svým závazkům. Na základě rozhodnutí ústavního soudu upozorňuje finanční správa, že tito poplatníci mohou využít účinná ustanovení daňového řádu, kdy může správce daně na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední povolit posečkání daně. Toto je zejména v případech, kdy by byl odvod solární daně pro poplatníky likvidační. Z posečkání daně je vyměřen úrok, který je poloviční oproti běžnému úroku, ale navíc může správce daně v odůvodněných případech povolit posečkání daně bezúročné.