Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Účinnost zákona o registračních pokladnách

04.08.2005
Část zákona týkající se vlastního režimu registračních pokladen a povinností subjektů, na něž se zákon vztahuje, je účinná již...
Část zákona týkající se vlastního režimu registračních pokladen a povinností subjektů, na něž se zákon vztahuje, je účinná již od 1.7.2005.

I když povinný subjekt je povinnen zajistit evidenci tržeb v požadovaném rozsahu nejpozději do 1.1.2007, jednu z povinností je třeba splnit již od července 2005.

Povinný subjekt musí mít od 1.7.2005 v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, umístěné oznámení, které bude obsahovat:

- jméno, příjmení, obchodní firmu nebo jiný název povinného subjektu, jeho adresu, bydliště nebo sídlo, jeho DIČ a po přidělení i daňový kód pokladny, a

- v minimálním formátu A5 tento přesný text: "Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy".