Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Uchazeči o zaměstnání nebudou moci vykonávat brigády !

28.09.2017
Proč nebudou moci uchazeči vykonávat brigády?

Do 28.07.2017 mohli uchazeči o zaměstnání vedení na úřadě práce vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání, což byla práce na základě dohody o provedení práce na částku poloviny minimální mzdy měsíčně.

Toto ustanovení bylo změněno novelou Zákona o zaměstnanosti, která vešla platnost 29.07.2017. Tato novela souběh výkonu nekolidujícího zaměstnání a evidenci jako uchazeče o zaměstnání nepřipouští. V přechodných ustanoveních je dána lhůta tři měsíce pro stávající uchazeče, kteří měli v době změny zákona uzavřenu dohodu o provedení práce, aby si našli zaměstnání nebo ukončili tyto dohody. Lhůta končí 28.10.2017, pokud budou uchazeči dále vykonávat nekolidující zaměstnání, budou z evidence úřadů práce vyřazeni. Toto ustanovení zákona se dostalo do zákona z důvodu, že každoročně narůstá počet uchazečů vykonávajících nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce, očekává se, že tím dojde k větší motivaci uchazečů najít si plnohodnotné zaměstnání.