Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011

20.01.2012
Pokyn GFŘ D-8 stanovuje jednotné kurzy za zdaňovací období 2011
- Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění "Zdroj":[http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15029.html?year=PRESENT].