Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Spropitné vs daně

28.08.2012
Jak správně zdanit vyplacení spropitného placeného kartou
- Na daňový režim spropitného bohužel není ani nemůže být jednotný názor, neboť žádný český právní předpis tuto specifickou záležitost výslovně neřeší. Obvykle je spropitné chápáno jako nepovinná platba (odměna nebo dar) obsluhujícímu personálu, kterou zákazník vyjadřuje svou spokojenost s obsluhou. Může ale jít také o dobrovolné zvýšení požadované platby za poskytnuté služby hotelu, restaurace, ubytovacího zařízení apod.
- V daném případě klienti platí kartou na účet provozovatele hotelu částky, které jsou provozovatelem hotelu považovány za spropitné pro obsluhující pracovníky, ačkoli v dotazu není uvedeno nic o tom, že by tyto částky byly příslušným klientem výslovně určeny jako spropitné pro konkrétního pracovníka. V tom případě se podle mého názoru jedná o příjem provozovatele hotelu, tj. součást úplaty (tržby) za jím poskytované služby.
- Pokud se provozovatel hotelu rozhodne vyplatit částky jím považované za spropitné příslušným zaměstnancům, pak by se u nich mělo jednat o příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, který podléhá nejen dani z příjmů, ale též sociálnímu a zdravotnímu pojištění. U provozovatele hotelu jde o daňově uznatelné výdaje (náklady).