Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Správce daně doměřuje odpočty na výzkum a vývoj !!!

14.02.2018
Honba na firmy uplatňující výzkum vývoj?

Honba za výběrem daní odrazuje firmy od státní podpory výzkumu a vývoje, jelikož jsou berní úředníci motivováni k tomu, aby neuznávali daňové úlevy.

Asociace se proto společně se svazem průmyslu, CzechInvestem a konzultačními společnostmi snaží prosadit některé změny v metodice daňové správy.Jinak v tom bude pořád chaos. Kontroloři nejsou schopni objektivně rozlišit, co je a co není vývoj. Finanční správa ale není ochotna svůj postup změnit. Přístup úředníků  popírá správnou politiku státu motivovat firmy k inovacím.

Firmy se dostávají do smyčky, a než aby využily možnosti daňového odpisu, raději od výzkumu ustupují, odpočet by neměl poplatníka nadměrně zatěžovat, měl by být pružný a jednoduchý, jako je tomu v jiných zemích Evropy, kde podpora inovativních podniků dlouhodobě funguje. Namísto zpřesnění a jasného výkladu vydalo nedávno Generální finanční ředitelství pětistránkovou shrnující "informaci".

"Zpracování projektu podle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory," upozornil úvodem šéf sekce metodiky a výkonu daní Jiří Fojtík. Instrukce, kterou podepsal, však firmám k právní jistotě mnoho nepomůže.Bohatě totiž stačí, když někdo v projektu uvede chybně datum nebo mu kontroloři budou vytýkat nesrovnalosti v seznamu osob, které se na vývoji podílely. V očích berní správy tím skončil. Daňovou úlevu mu odepře, byť by výsledkem projektu byl převratný vynález. Natvrdo to ve zmíněném dokumentu sděluje ředitel Fojtík.

"Zákon ale říká, že berňák musí kontrolovat všechny důkazní prostředky jednotlivě a ve vzájemné souvislosti. Nesmí si vybírat jen to, co se mu hodí, třeba formální náležitosti," zdůrazňuje Josef Pohan, který jako certifikovaný poradce v oblasti výzkumu a vývoje a znalec s technickou kvalifikací dobře zná příslušné předpisy.

Kdo využívá daňový odpočet na výzkum a vývoj, musí mít zisk, aby ho mohl uplatnit. Jsou to firmy, které jsou na špici v technickém rozvoji a inovacích. Tady si berní úředníci našli zlatý důl. Je to podobné jako u zajišťovacích příkazů, kdy si daňová správa najde firmu, jež má peníze, a chce po ní uhradit daň, kterou nezaplatil někdo jiný.

Při kontrolách se úředníci točí na slovíčkách. oocenitelný prvek novosti a vyjasnění technické nejistoty jsou pro berní správu zaklínadlem celé podpory, jen nikdo nechce definovat, co pojmy v konkrétním případě znamenají. "Vždy je nutné posuzovat konkrétní případ, tuto činnost nelze nijak obecně normovat," vysvětluje mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Tyto trable podnikatelů s finanční správou vedou k velkému zájmu o evropské dotace. Ty ale brzy skončí !