Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Solidární daň vs daňové přiznání

04.08.2014
Změna v povinnosti podat daňové přiznání od 01.01.2015
V roce 2013 a 2014 měl povinnost podat daňové přiznání poplatník, kterého se týkala solidární daň byť jen v jednom měsíci v roce. Nově od 01.01.2015 nebudou mít povinnost podat přiznání ti poplatníci, kterým celkový základ daně nedosáhne celoroční limit. Tento krok vede ke snížení administrativní zátěže poplatníků.