Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Snížení DPH u stravovacích služeb...

16.11.2016
Od kdy bude platit snížení sazby DPH u stravovacích služeb?
Snížení sazby daně z přidané hodnoty ze základní sazby 21% na sníženou sazbu 15% bude platit od 01.01.2016. Stravovací služba se dostala do přílohy číslo 2 k Zákonu č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty. Tato změna má přímou souvislost se zavedením elektronické evidence tržeb. Důvodem této změny byla obava, aby právě v tomto segmentu podnikání nedošlo vlivem EET ke zvýšení spotřebitelských cen, jelikož někteří podnikatelé teprve po zavedení EET začnou tržby řádně evidovat a budou nuceni odvádět DPH. Nárůst cen by pak zejména v některých regionech mohl zvýšit nezaměstnanost, dle výkladu v důvodové zprávě vysvětlující toto snížení.