Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Slevy na dani pro rok 2011

07.02.2012
Přehled slev na dani v daňovém přiznání OSVČ za rok 2011
Pro rok 2011 platí následující výše slev na dani:

- 23 640 Kč na poplatníka (možnost uplatnění i u výdělečně činných starobních důchodců a i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
- 24 840 Kč na druhého z manželů bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, který je držitelem průkazu ZTP/P, v dvojnásobné výši,
- 2 520 Kč u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně,
- 5 040 Kč u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
- 16 140 Kč u držitele průkazu ZTP/P,
- 4 020 Kč pro studenta (po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem).