Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Školkovné již za rok 2014?

10.02.2015
Jak lze uplatnit slevu školkovné?
Slevu na dani je možné uplatnit ve výši nákladů za umístění dítěte v zařízení předškolního věku dle školského zákona. Náklady se myslí pouze náklady za docházku dítěte do předškolního zařízení, nelze uplatnit náklady na stravu a na další aktivity zejména kroužky atd. Sleva na dani může být využita již za rok 2014 v ročním zúčtování nebo v přiznání k dani z příjmů, na základě potvrzení mateřské školky o nákladech zaplacených v roce 2014. Forma potvrzení není dána, každá školka může vystavit potvrzení jiné.