Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Se zadržováním nadměrných odpočtů je konec?

28.09.2014
Správci využívali postup k odstranění pochybností k zadržování nadměrných odpočtů..
Správce daně mohl do třiceti dnů od lhůty pro podání DPH zahájit postup k odstranění pochybností. Jelikož není v daňovém řádu lhůta, která by správci dala tzv. „nůž na krk“, využívají správci tento postup k zadržování nadměrných odpočtů. Daň mohla být zadržována i několik let. Toto by se mělo změnit, pokud by správce daně vedl řízení k odstranění pochybností déle než pět měsíců, náležel by poplatníkovi úrok ze zadržované částky.