Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Rodičovský příspěvek od roku 2012

10.01.2012
Hlavní změny na podporu rodin s dětmi
- Možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku.
- Umožnění umístění dítěte od dvou let věku do jeslí, školky či jiného zařízení bez ztráty nároku na příspěvek.
- Zákonná úprava umožní rodiči volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně do 4 let věku dítěte.
- Výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku bude možné měnit podle aktuální situace rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Měnit se bude moci výše příspěvku i v průběhu samotného čerpání. Změna bude možná jednou za tři měsíce. "Více informací":[ http://www.naseporodnice.cz/zmena-rodicovsky-prispevek-2012.php].