Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Přehled daňových změn plánovaných ministerstvem financí

03.04.2008
- nový zákon o daních z příjmů společný pro fyzické i právnické osoby - zjednodušení daňového přiznání
Změny týkající se fyzických osob:

Alternativa 1: zrušení sociálního pojištění a zohlednění v základní sazbě daně

Alternativa 2: Zachování sociálního pojištění, ale placeného pouze zaměstnancem; sjednocení vyměřovacího základu se zdravotním pojištěním, jedno přiznání a vyúčtování

- jednotný základ pro daň z příjmu, sociální a zdravotní pojistné

- zrušení daně dědické a darovací

Změny týkající se podniků a firem:

- zdaňovat pouze ekonomickou aktivitu právnických osob na území ČR

- zamezit dvojímu zdanění

- příjmy zdaněné v zahraničí nezdaňovat dodatečně v ČR