Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Podání přehledů pro OSVČ se blíží…

19.04.2017
Jaký je termín podání přehledů pro OSVČ?
Každoročně musí OSVČ podat přehledy o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Přehled musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 je 3.dubna 2017, tudíž termín pro podání přehledů je 3.května 2017.

Pokud OSVČ využívají služeb daňového poradce a zašlou tuto informaci do 3.května na příslušnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, mají termín pro podání přehledů posunutý na 3.srpna 2017.

Zaplatit případné nedoplatky musí OSVČ do osmi dnů po podání přehledu a také musí po podání přehledu změnit výši zálohy na základě výdělku minulého roku.