Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Platba daně z nemovitostí se blíží !!!

09.05.2015
Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitostí ?
Termín úhrady daně z nemovitostí za rok 2015 je 01.06.2015. Finanční správa bude posílat složenky poplatníkům daně nebo předpisy daňovým poradcům (zmocněncům daňových subjektů). Předpokládaný termín zasílání složenky je do 25.05.2015. Jestliže je daňová povinnost poplatníka vyšší jak 5.000 Kč, může platbu rozdělit na dvě stejné částky, první je splatná k 01.06.2015 a druhá je splatná k 30.11.2015.