Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Opravné položky k pohledávkám po 01.01.2014

17.08.2015
Změny v opravných položkách k pohledávkám, se poprvé projeví za zdaňovací období 2015
Od 01.01.2014 byl změněn Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a sice změna zákonných opravných položek §8a. Tato změna se promítne poprvé do zdaňovacího období 2015 (pokud nemá účetní jednotka hospodářský rok). Je to z důvodu, že se jedná o pohledávky vzniklé po 01.01.2014 a daňovou opravnou položku k pohledávkám lze tvořit nejdříve 18 měsíců po splatnosti. Tato podmínka může nejdříve nastat ve zdaňovacím období 2015. K takovýmto pohledávkám leze tvořit zákonnou (daňově uznatelnou) opravnou položku ve výši 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. Vyšší opravnou položku k pohledávkám vzniklým po 01.01.2014 budou moci účetní jednotky tvořit až 36 měsíců po splatnosti, což bude nejdříve v kalendářním roce 2017.

V zákoně platném před 01.01.2014 byla možnost tvořit opravnou položku pouze do výše 20% neuhrazené hodnoty pohledávky, pokud rozvahová hodnota pohledávky v době jejího vzniku nepřesahovala 200.000 Kč. Vyšší zákonné opravné položky bylo možné tvořit, pokud bylo zahájeno ve zdaňovacím období soudní řízení. Pohledávky vzniklé pře 01.01.2014 se řídí zákonem před novelizací, u těchto pohledávek se tvoří opravné položky beze změny.