Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Opce na nákup akcií vs závislá činnost

13.03.2012
Ve kterém okamžiku zdaňovat opce na nákup akcií
- Předmětem sporu byla otázka, kdy a v jaké výši vzniká osobě s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů zdanitelný příjem z opčního programu.
- Za výkon funkce člena kolektivního orgánu náležela odměna ve formě práva na odkup akcií společnosti za garantovanou cenu bez ohledu na to, jaká bude aktuální tržní cena. Opční plán byl však realizován až po ukončení výkonu funkce, kdy již poplatník nepobíral žádné příjmy z výkonu funkce.
- Nejvyšší správní soud konstatoval, že v okamžiku podpisu opční smlouvy je budoucí skutečný příjem plynoucí z využití práva opce neurčitý, neboť není znám rozdíl mezi garantovanou cenou a tržní cenou v době realizace opčního práva, zda bude opční právo realizováno a v jakém rozsahu. Proto není možné tvrdit, že by již uzavřením opční smlouvy vznikl zdanitelný příjem. Ten vznikne až ve chvíli, kdy je právo opce využito a dojde k odkupu akcií.
- Nejvyšší správní soud potvrdil, že správce daně postupoval správně, když nechal poplatníka zvýšit základ daně v roce, kdy realizoval opční právo a nakoupil akcie za cenu garantovanou v opční smlouvě.