Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Od 01.01.2016 přiznání k DPH pouze elektronicky?

29.09.2015
Jak je to s elektronickým podáváním přiznání DPH fyzických osob?
Nyní mají výjimku z povinného elektronického podávání přiznání k DPH a ostatní hlášení k DPH fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Tuto výjimku mají fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku ze zákona a také fyzické osoby, které si zřídili datovou schránku dobrovolně.

Od 01.01.2016 v souvislosti s kontrolním hlášením se uvažuje, že budou mít povinnost podávat formuláře k DPH elektronicky všichni plátci bez výjimky.