Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Nejasnosti ohledně kapesného..

10.11.2015
Jak je to s kapesným při zahraniční pracovní cestě?
Zákoník práce platný před 01.01.2012 užíval pojem krácení stravného při pracovní cestě. Novelou platnou po 01.01.2012 byl zaveden jiný pojem snížení stravného, kde se stejně jako při krácení snižuje stravné o určité procento při poskytnutí jídla. Při tvorbě tohoto ustanovení se však nepodařilo tento pojem provázat s kapesným při zahraniční pracovní cestě. Tím vznikly pochybnosti, jestli se výpočet kapesného má řídit kráceným stravným či nikoli.Tato pochybnost byla odstraněna od 01.10.2015 novelou §180 Zákoníku práce a sice, že kapesné bude vypočítáno z nekráceného stravného.