Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Něco z nemocenského pojištění...

23.04.2014
Co je to podpůrčí doba?
Podpůrčí doba je maximální doba, po kterou může být vypláceno nemocenské. Podpůrčí doba začíná běžet 15. kalendářním dnem (do 14. dne vyplácí náhrady zaměstnavatel) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a končí dnem, kterým končí pracovní neschopnost nebo karanténa. Podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů.