Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Nečas: Firmy můžou splácet pojistné až tři roky

13.03.2009
Firmy, které nebudou mít kvůli krizi na platbu pojištění na sociální zabezpečení, můžou požádat o tříletý splátkový kalendář.
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas řekl, že firmy budou moci splácet pojištění na sociální zabezpečení. První splátky přitom mohou být pouze v minimální výši a úhrada největší částky se přesune na konec tříletého období, kdy již by mohla krize odeznívat. Pro opatření není potřeba měnit legislativu a vliv na státní rozpočet nebude výrazný.

Ministerstvo zvolilo toto opatření, protože evropská legislativa nedovoluje povolit odklad splátek. Úřady budou podle Nečase dlužníkům maximálně vycházet vstříc a budou jim, pokud to bude možné, odpouštět penále.

Dočasné opatření bude podle Nečase platit pouze po dobu krize; za jakých podmínek bude ukončeno, však ministr neupřesnil. Cílem je minimalizovat dopady krize na podniky. Přínos pro firmy má být zejména v tom, že po nich po dobu splátkového režimu nebudou dluhy na pojistném vymáhány.

Dlužníkům proto nebude obstaven účet a budou mít nadále prostředky k podnikání. S případným vymáháním pohledávek exekutorem bude muset vždy nejprve souhlasit Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).