Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Nárok na odpočet DPH při podvodu dodavatele

21.08.2012
Soudní dvůr EU řešil nárok na odpočet DPH při podvodu dodavatele
- Dva maďarské případy se sešly u Soudního dvora EU. V prvním případě byly zpochybněny dodávky akátových stromů z toho důvodu, že dodavatel je neměl v odpovídajícím rozsahu v účetnictví, neměl odpovídající prostředky pro jejich přepravu ani doklady o úhradě přepravy. V dalším případě byly pro dodávky stavebních prací použity subdodávky, nebylo však zjištěno, který subdodavatel uskutečnil své dodávky prostřednictvím pracovníků, kteří stavební práce provedli.
- Podle Soudního dvora EU lze však nárok na odpočet odmítnout jen tehdy, pokud správce daně prokáže, že odběratel věděl nebo musel vědět, že dané plnění bylo součástí daňového podvodu spáchaného dodavatelem či jiným subjektem.
- Nárok na odpočet nelze však upřít pouze z toho důvodu, že dodavatel byl u předmětnéh plnění osobou povinnou k dani, která měla k dispozici dotčené zboží a byla schopna toto zboží dodat, a že splnil své povinnosti v souvislosti s daňovým přiznáním a zaplacením DPH, nebo z důvodu, že uvedená osoba povinná k dani nemá kromě uvedené faktury k dispozici jiné doklady, jimiž lze prokázat, že jsou tyto skutečnosti splněny.