Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Náležitosti internetových stránek

04.08.2015
Jaké jsou náležitosti internetových stránek od 01.01.2014?
Má-li společnost zřízeny internetové stránky, již od 1.1.2014 na nich musí zveřejňovat následující údaje (§ 7 odst. 2 a 3 ZOK, § 435 NOZ):

• jméno a sídlo
• údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
• identifikační číslo.

Pokud společnost nesplní výše uvedenou povinnost, na splnění této povinnosti ji vyzve rejstříkový soud na základě § 107 rejstříkového zákona. Pokud společnost na tuto výzvu nebude reagovat, může jí soud uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč. Zatím toto není tak horké, jelikož mnoho společností nemá tuto povinnost splněnu a nic se neděje.

Dále společnost může ( nemusí) adresu svých www stránek nechat zapsat jako ostatní skutečnosti ve smyslu § 25 odst. 1 písm. k) rejstříkového zákona. Údaj o internetové adrese se propíše do údajů v Obchodním rejstříku.