Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Místo plnění u školení…

15.01.2018
Jak se postupuje u školení z hlediska DPH?

Na projednání mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců se má dostat příspěvek k určení místa plnění u školení určených pro omezený okruh účastníků.

Cílem příspěvku je vyjasnit, na jaký okruh vzdělávacích akcí se vztahuje určení místa plnění podle §10b zákona o DPH. Toto ustanovení vymezuje místo plnění u služeb v oblasti vzdělávání tam, kde se daná akce koná.

Nicméně v některých případech se poskytnutí služeb v této oblasti řídí základním pravidlem podle § 9 zákona o DPH. Má jít o situace, kdy plátce daně zajišťuje na základě objednávky jednoho zákazníka školení pro zaměstnance tohoto zákazníka, které je individuálně připravené podle jeho zadání. Obdobně by se postupovalo i v případě, kdy je školení pouze pro zaměstnance zákazníka, tj. jediného příjemce, přestože jde o školení, které jinak plátce běžně poskytuje i veřejnosti.

Zajímavější situace nastává u individuálně připraveného školení podle potřeb skupiny firem, kterého se mohou zúčastnit zaměstnanci plátce, zaměstnanci jeho sesterských společností a zaměstnanci mateřské společnosti. Plátce fakturuje poplatky za účast jednotlivým firmám, jejichž zaměstnanci se školení zúčastnili. Pokud je okruh možných účastníků sice omezen pouze na zaměstnance samotného plátce a zaměstnance dceřiných / mateřské společností, nicméně podmínka očekávané účasti více „anonymních“ subjektů je splněna, plátce daně by měl při stanovení místa plnění obecně postupovat podle § 10b zákona o DPH. Pokud však školení vzniklo např. na objednávku mateřské společnosti, která stanoví rozsah školení a zároveň sama dopředu určí firmy ve skupině, jejichž zaměstnanci se mají daného školení zúčastnit, pak má jít o službu podléhající základnímu pravidlu určení místa plnění.