Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Maximální vyměřovací základy na sociální a zdravotní pojištění

13.01.2012
Změny v maximálních vyměřovacích základech pojistného pro rok 2012
- V roce 2011 byly maximální vyměřovací základy u důchodového i u zdravotního pojištění stanoveny na 72násobek průměrné mzdy.
- V roce 2012 se strop u důchodového pojištění vrací na 48násobek. Výše stropu se tak snižuje ze současných 1 781 280 korun na 1 206 576 korun.
- U zdravotního pojištění zůstává i pro rok 2012 strop na 72násobku průměrné mzdy. Ta se však zvýšila, maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce tedy vzroste na 1 809 864 korun.