Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

20.10.2014
Další administrativní zátěž pro plátce DPH ?
Od 01.01.2016 budou mít plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH v termínu pro přiznání DPH. Toto opatření je součástí balíčku proti daňovým únikům a bude se týkat většiny plátců:

- plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
- plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
- plátce, který uskutečňuje plnění týkající se investičního zlata.

Toto kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky.