Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Kontrolní hlášení k DPH

08.06.2015
Kde najdete informace ke kontrolnímu hlášení ?
Finanční správa zveřejnila vzor kontrolního hlášení včetně pokynů k vyplnění. Dále zveřejnila sankce za nepodání kontrolního hlášení. Informace by měly být nadále doplňovány a upravovány. Formuláře a další informace naleznete na webu ministerstva financí.

Finanční správa chtěla omezit elektronické podání pouze přes systém EPO, tím by omezila podávání přes datové schránky. Zdůvodnila tento krok tím, že velikost příloh je omezena pouze 10 MB a řada přiznání včetně příloh je větší velikosti. S tímto omezením nesouhlasí Hospodářská komora ČR a také Komora daňových poradců.