Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Jednotný registrační formulář

21.09.2015
Co je to JRF a na co slouží?
Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů (dále jen JRF), a sice pro právnickou a fyzickou osobu. Ministerstvo průmyslu a obchodu konzultovalo údaje ve formuláři s dotčenými resorty, s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Tento formulář je jednoduchý, má pouze dvě strany a lze ho využít při podání podle živnostenského zákona, pro základní registraci na správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a pro hlášení Úřadu práce.

JRF nahrazuje různé typy formulářů, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. JRF zjednodušuje administrativní zátěž podnikatelů a hlavně nenutí vyplňovat totožné údaje do několika formulářů, což zadávalo důvod k nespokojenosti podnikatelů.

Základní informace k aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF a tiskopisů Ministerstva financí naleznete na http://www.rzp.cz/elpod.html.