Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Jaká je hranice věku odchodu do důchodu?

23.09.2016
Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let...
Po vzoru ostatních států EU, kde je hranice věku odchodu do důchodu pevně stanovena, stanovila tuto hranici ve výši 65 let i naše Vláda. Odborná komise navrhuje aby očekávaná doba důchodu byla stanovena na čtvrtinu života a byla by pro všechny generace stejná vzhledem ke zvyšujícímu se věku dožití. Strop nebude mít v nejbližších 14 letech žádný dopad na státní rozpočet, jelikož první odchody do důchodu v 65 letech budou právě za 14 let v roce 2030. Dále Vláda počítá s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží každých 5 let zprávu o důchodovém systému s přihlédnutím na demografickou situaci, populační a ekonomický vývoj. Na základě těchto zpráv by bylo možné důchodový věk v budoucnu upravit.