Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Fyzické osoby budou muset oznamovat osvobozené příjmy

01.12.2014
Jaký je limit oznamování osvobozených příjmů?
Tento limit je 5 miliónů korun českých a poplatník bude muset oznámit příjem osvobozených příjmů do lhůty pro podání daňového přiznání. Jedná se o lhůtu pro daň z příjmů 31.03. respektive 30.06. pokud má poplatník daňového poradce. Bude se jednat i o darování, jelikož zrušením daně darovací k 31.12.2013, vstoupilo darování do daně z příjmů. Bude se jednat jen o příjmy, které půjdou mimo zákonné rejstříky (katastr nemovitostí, registr vozidel).

Pokud poplatník oznámení nepodá, může mu být uložena pokuta (0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní v náhradní lhůtě 10 % z částky neoznámeného příjmu a 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění oznamovací povinnosti ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně).