Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Elektronická forma podání od roku 2014

08.01.2013
Od roku 2014 bude povinná elektronická forma podání
- Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Tedy i přihlášky i DPH, změny údajů a přiznání. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.