Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Důležitá informace!

15.12.2004
Obrat pro fyzické osoby pro povinné vedení podvojného účetnictví se zvedne na 15 miliónů! Novela zákona o dani z příjmů, která prošla senátem a čeká již jen na podpis prezidenta, přináší důležité změny pro fyzické osoby! ...
Obrat pro fyzické osoby pro povinné vedení podvojného účetnictví se zvedne na 15 miliónů! Novela zákona o dani z příjmů, která prošla senátem a čeká již jen na podpis prezidenta, přináší důležité změny pro fyzické osoby!

- Důležitou změnou je obrat, při kterém se stává fyzická osoba účetní jednotkou. Hranice obratu bude posunuta ze 6 miliónů Kč na 15 miliónů Kč!
- Další důležitou změnou je okamžik přechodu z daňové evidence na účetnictví (podvojné). Tento termín byl stanoven až od 1.1.2006! O tomto hovoří níže uvedené přechodné ustanovení novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Čl. XV Přechodná ustanovení 1. Fyzické osoby, které se do dne účinnosti tohoto zákona staly účetní jednotkou podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a ve znění zákona č. 437/2003 Sb., se považují za účetní jednotku až ode dne účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak. Pokud obrat těchto účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 15 000 000 Kč, mají povinnost vést účetnictví od 1. ledna 2006; uvedené fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl 15 000 000 Kč, se nepovažují za účetní jednotku a povinnost vést účetnictví jim nevzniká. K dřívějšímu vzniku povinnosti vést účetnictví se nepřihlíží, s výjimkou vzniku povinnosti na základě ustanovení § 1 odst. 2 písm. d), f) a písm. h) zákona č. 563/1991 Sb., v účinném znění.