Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Druhý pilíř penzijního pojištění

28.11.2012
Penzijní reforma od 01.01.2013
- Od 1. ledna příštího roku vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům 3 procentní body jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 procentní body ze svých prostředků.
- Při aplikaci strategie dynamické lze již u středního příjmu (22 tisíc Kč) s vysokou pravděpodobností očekávat zajímavý přínos a vstup se stává výhodný i pro příjmy kolem 20 tisíc Kč. Naproti tomu při aplikaci strategie konzervativní se hranice výhodnosti posouvá k příjmu průměrnému.
- Důležitá je pro všechny občany starší 35 let zpráva, že na rozhodování mají půl roku, a to do 30. června 2013. Do té doby se musí rozhodnout, zda budou nadále spoléhat jenom na stát, nebo státní důchod doplní celoživotním spořením. Občané mladší se mohou zapojit také, ale nemusí hned v prvním půlroce, mají čas do konce roku, ve kterém jim bude 35 let.
- OSVČ si pojistné bude platit sama, stejně jako dnešní pojistné na důchodové pojištění, jen bude 5 % do druhého pilíře posílat na jiný účet. Může platit zálohy nebo může zaplatit pojistné za celý rok najednou po vyúčtování příjmů.
- Prostředky důchodového spoření ve 2. pilíři jsou vytvářeny s cílem poskytnout zdroj stabilních příjmů důchodců. Proto je není možné vyčerpat jednorázově, pouze formou pravidelné penze.
- Výplata penze je možná nejdříve od vzniku nároku na státní důchod. Kdo si zvolí doživotní penzi, nemusí ve splátkách penze obdržet stejné množství prostředků, jako si naspořil, ale má jistotu, že mu penze bude vyplácena do konce života, a to i v případě, kdy by jeho konto bylo jakoby vyčerpáno.
- Doživotní penzi lze spojit i se zajištěním vybrané osoby po dobu tří let po úmrtí příjemce penze. Je nutno počítat, že splátky penze budou ale o něco nižší.
- Na rozdíl od státních důchodů je nepochybnou výhodou druhého pilíře osobní vlastnictví prostředků a z toho vyplývající dědické nároky.