Online poptávka
543 249 832
608 737 948

DPH od roku 2013

20.12.2012
Stihne se schválení změny DPH od 01.01.2013?
- Poslanecká sněmovna opětovně podpořila vládní návrh technické novely zákona o DPH. Většina ustanovení má nabýt účinnosti od roku 2013, některé změny se však týkají i novinek pro roky následující. Zároveň setrvala na návrhu změny sazeb DPH. Obě novely jsou tedy schváleny Parlamentem. Do vývoje tak může zasáhnout již pouze prezident.
- Od roku 2013 tak mají být sazby daně nastaveny na úrovni 15 % snížená sazba daně a 21 % základní sazba daně. Zároveň mají být od příštího roku podléhat základní sazbě daně dětské pleny a má být omezen rozsah zdravotnických prostředků ve snížené sazbě daně. Ze snížené do základní sazby daně mají být přeřazeny především zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotnickým postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Jde zejména o přístroje, prostředky vyjmenované v oddílu B přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění a některé prostředky v novele speciálně vyjmenované