Online poptávka
543 249 832
608 737 948

DPH 17,5% od roku 2013

11.09.2012
Poslanecká sněmovna neschválila navrhované změny zákonů
Poslanecká sněmovna při opakovaném hlasování o návrhu zamítnutém Senátem neschválila změny v sazbách DPH, zavedení solidární daně z příjmů fyzických osob a zrušení stropu zdravotního pojištění. Praktickým dopadem je, že se DPH od příštího roku sjednotí na 17,5 %.

Parlamentem neprošly následující změny:

- zvýšení daně z příjmů fyzických osob o 7% přirážku k dani pro příjmové skupiny s příjmy nad cca 100 tis. Kč měsíčně (48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč ročně). Jednotná sazba 15 % bez dalších přirážek zůstává prozatím zachována.
- zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění; prozatím zůstává maximální částka pro odvod 72násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,8 mil. Kč.
- omezení paušálních výdajů a slev na dani z příjmů fyzických osob.
- zvýšení daně z převodu nemovitostí, zůstává 3 %.
- nastavení sazeb DPH na 15 % a 21 %.
- právě sazby DPH si zaslouží širší komentář. V roce 2012 jsou platné sazby 14 % a 20 %. Nechválená novela navrhovala zvýšení o 1 procentní bod, přeřazení dětských plen do základní sazby daně a okleštění okruhu zdravotnických prostředků, které podléhají snížené sazbě daně. Tyto návrhy nebyly schváleny. To však znamená, že pokud nebudou schváleny jiné návrhy, sazby daně v roce 2013 nezůstanou na úrovni 14 % a 20 %.

Podle novely schválené již na sklonku minulého roku bude sazba DPH od roku 2013 jednotná, a to na úrovni 17,5 %.