Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Dohody konané mimo pracovní poměr

28.07.2015
Jaké máme dohody mimo pracovní poměr a co musíme dodržovat?
*Mnoho zaměstnavatelů využívá dohody mimo pracovní poměr, ale zároveň neví, na co si mají dát pozor!*

*Dohoda o provedení práce* – rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dohoda o provedení práce je z hlediska odvodů velice výhodná, jelikož se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud jsou dodržena ještě další podmínka. Mzda z dohody nesmí přesáhnout částku 10.000 Kč za kalendářní měsíc.

*Dohoda o pracovní činnosti* – sjednává se maximálně v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě musí být uzavřen sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohodu lze skončit bez udání důvodu s 15 denní výpovědní dobou.

Výhodou dohod je, že zaměstnavatel nemusí dodržovat některá ustanovení zákoníku práce platné pro hlavní pracovní poměr, jako je výpovědní doba, odstupné, dovolená atd.