Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Dočasná výjimka z EET ...

31.10.2017
Kdo bude vyjmut z EET?

Dočasná výjimka ze systému evidence tržeb se týká nevidomých a hluchoslepých podnikatelů. Tuto výjimku dnes schválila vláda a účinná bude od vyhlášení ve Sbírce Zákonů.Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na Daňovém portálu Finanční správy a v aplikaci EET, které komplikují získávání autentizačních údajů i obsluhu evidence, a také nedostatečná nabídka na trhu pokladních zařízení uzpůsobených pro tuto skupinu podnikatelů. Výjimka pro tuto skupinu podnikatelů bude platit pouze do doby, než budou tyto technické problémy vyřešeny.Podmínkou pro osvobození nevidomých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Toto neplatí pro všechny podnikatele. Pokud má tento podnikatel zaměstnance, kteří nemají toto omezení, výjimka se ho netýká.Ministerstvo financí také na žádost vlády připravilo legislativní ukotvení dočasné výjimky pro předvánoční prodej živých sladkovodních ryb. Vynětí se bude vztahovat na období 14.-24. prosince a to na ty provozovny, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby.