Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňové zvýhodnění na děti od 01.01.2016...

14.12.2015
Jak se změní daňové zvýhodnění na děti ?
V roce 2016 se v rámci podpory rodin s více dětmi zvýší daňové zvýhodnění na děti, a sice:

- na první dítě zůstává daňové zvýhodnění stejné 13.404 Kč za rok (1.117 Kč/měsíc)
- na druhé dítě se zvedá daňové zvýhodnění z 15.804 Kč za rok na 17.004 Kč za rok (z 1.317 Kč/měsíc na 1.417 Kč/měsíc)
- na třetí a každé další dítě se zvedá daňové zvýhodnění z 17.004 Kč za rok na 20.604 Kč za rok (z 1.417 Kč / měsíc na 1.717 Kč /měsíc)

Pokud je dítě ZTP/P, výše uvedené částky zvyšují na dvojnásobek. Celková částka daňového bonusu může činit nejvýše 60.300 za kalendářní rok. Dále zůstává podmínka pro vyplacení daňového bonusu, poplatník musí mít alespoň polovinu minimální mzdy.

Pozor tato změna nebyla prozatím schválena a zatím se ve mzdách neuplatní!!!