Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňové změny související s evidencí tržeb…

10.05.2016
Jaké změny s sebou přinese Zákon upravující evidenci tržeb?
Zákonem 113/2016 Sb. byly změněny ustanovení Zákona daně z příjmů a Zákona o DPH ve prospěch poplatníků. Tyto změny jsou účinné od 01.12.2016 a jsou vyvolány Zákonem upravující evidenci tržeb. Zákon o daních z příjmů zavádí jednorázovou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5.000 Kč, nejvýše však částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, která činí 24 840 Kč. Zákon o DPH přeřazuje stravovací služby ze sazby daně 21% do sazby daně 15%.