Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňové dopady zrušení životního pojištění

29.09.2012
Na co je třeba dát pozor při zrušení životního pojištění
- Pokud na vlastní životní pojištění přispíval také zaměstnanec a o zaplacené částky snížil za příslušná zdaňovací období svůj daňový základ, je povinen tyto odpočty dříve uplatněné odpočty dodanit. V tomto případě zaměstnanec v roce porušení podmínek podá daňové přiznání, do kterého k ostatním zdanitelným příjmům zahrne také úhrn částek, o který v minulých letech z titulu zaplaceného pojistného snížil základ daně. Tyto částky je potřebné zahrnout do ostatních příjmů podle ust. § 10 zákona o daních z příjmů.
- V případě ukončení smlouvy o životním pojištění není zaměstnavatel o dříve daňově uplatněné částky povinen zvyšovat základ daně.
- V případě předčasného ukončení smlouvy účastník pojištění nemá právo na navrácení všech vložených prostředků, ale pouze na tzv. odbytné. Jeho výše záleží na parametrech pojistky a době, po kterou bylo pojištění hrazeno. Obecně platí, že první dva až tři roky jde veškeré zaplacené pojistné na pokrytí nákladů pojišťovny a provizi, takže zaměstnanec nedostanete téměř nic. Pokud nějaká částka k výplatě zaměstnanci zůstane, podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Plátcem daně je příslušná pojišťovna.