Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Co musím udělat při povinnosti evidence tržeb?

08.09.2016
Kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb
Musím zjistit, zda mám povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Pokud mám povinnost evidovat tržby, je dalším krokem ověřit si od jakého data musím tržby evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Musím zařadit moji činnost do klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

Dále si musím pořídit nezbytné vybavení pro evidenci
Zákon podobu zařízení nepředepisuje, ale zařízení musí být schopno evidovat tržbu a vytisknout zákazníkovi účtenku, může to být třeba notebook nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou.

Posledním krokem je zřízení přístupu na portál e-tržby
Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.