Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Co jsou to autentizační údaje?

16.05.2016
Co je potřeba udělat před zaevidováním první tržby?
Co jsou to autentizační údaje?
Autentizačními údaji se dle § 13, § 14 Zákona o evidenci tržeb se rozumí přihlašovací údaje na daňový portál daně. Tyto údaje jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pokud bude chtít podnikatel vyšší zabezpečení, může si zadat telefonní číslo, na které se bude zasílat ověřovací kód. Na daňovém portále si bude podnikatel spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb a také údaje o provozovnách. Podnikatel musí s autentizačními údaji a certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba.

Kdy se bude moci o autentizační údaje požádat ?
O autentizační údaje bude možno požádat nejdříve tři měsíce před spuštěním evidence tržeb. Spuštění evidence tržeb bude od 01.12.2016 a požádat o tyto údaje se bude moci nejdříve od 01.09.2016. Nejpozději budou podnikatelé moci požádat o autentizační údaje před zaevidováním první tržby, a sice elektroniky prostřednictvím datové schránky nebo osobně na libovolném územním pracovišti Finančního úřadu.

Jaké se budou muset evidovat provozovny?
Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb zaregistrovat na portálu provozovny z nichž plynou evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k podnikatelské činnosti. Nejde jen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat na portále ještě předtím, než si vygeneruje certifikáty. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které se bude uvádět na účtence a v datové zprávě zaslané správci daně. Zároveň je zakotvena povinnost oznámit na portálu změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně.