Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Cestovní náhrady od 1. 1. 2017

27.01.2017
Jaké jsou sazby cestovních náhrad v roce 2017?
V částce 179 Sbírky zákonů byla pod číslem 440/2016 uveřejněna vyhláška upravující sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 ZP činí nejméně u:

a. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP nejméně ve výši:

a. 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b. 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c. 171 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.