Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Cestovní náhrady od 01.01.2014

02.01.2014
Cestovní náhrady se v roce 2014 změní pouze kosmeticky...
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou vyhlášku o cestovních náhradách platnou pro rok 2014, základní sazba náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 zvyšuje o deset haléřů na 3,70 Kč za 1 km jízdy. Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot vycházející ze statistických údajů jsou následující:

- 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

- 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

- 36,00 Kč u motorové nafty.

Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují nepatrně, za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

- 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

- 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

- 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.