Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Centrální evidence účtů

08.02.2016
Jaké budou dostupné údaje v centrální evidenci účtů?
Centrální evidence účtů je dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům. Tuto evidenci bude spravovat Česká národní banka a v odůvodněných případech budou moci požádat o výpis z této evidence orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, ministerstvo financí a v neposlední řadě finanční správa.

V evidenci budou pouze údaje o účtech fyzických a právnických osob. Ministerstvo financí chtělo, aby se zobrazovaly i zůstatky financí na účtu. S tím nesouhlasila Česká národní banka a nakonec se tyto zůstatky zobrazovat nebudou. Údaje se budou evidovat pod dobu pěti let. Vybudování systému bude stát cca 12 milionů korun a roční provoz cca 6- 8 milionů korun. Tento návrh Zákona schválila minulý týden vláda.