Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Bude třetí sazba DPH od roku 2015?

15.09.2014
Vláda plánuje zavedení třetí sazby DPH…
Vláda navrhuje zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10%, dále by zůstala základní sazba ve výši 21% a první snížená sazba 15%. Druhá snížená sazba se má týkat zejména potravin pro kojence a malé děti, ilustrované a tištěné knihy a dále radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.